Omänskligt från Husmark-Persson

Tillåt mig en spontan reaktion för ovanlighetens skull.

Hörde Socialförsäkringsminister Husmark-Persson på Rapport i SVT och fick kalla kårar. Nu ansåg hon att en fem-veckors-utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) skulle göra en sjuksköterska, sjukgymnast (sic) eller läkare klar att behandla deprimerade människor med denna behandlingsform. (Bakgrunden är att socialstyrelsen nyligen rekommenderar terapi i första hand, istället för piller till deprimerade människor med lätt till måttlig depression.)

Samtidigt som Husmark-Persson lanserar sin snabb-fix-metod tar utbildningsdepartementet ifrån sju psykoterapiutbildningar examinationsrätten eftersom de håller för låg kvalitet. Man undrar vad utbildningsdepartementet skulle sätta för betyg på fem-veckors-utbildningen i KBT?

Jag glömmer aldrig när Husmark-Persson på frågan om utmattningsdepression sa att hon hade haft en sådan en gång och då varit hemma en vecka och sedan blivit bra. Någonstans tycker jag att socialförsäkringsministern påminner mig om de forntida skolsystrar jag mötte under barnaåren och som sa att ett spruta var inget att gråta för, varefter de med iskall professionalitet stack in nålen i låret och jag grät. När nålen bröts var reaktionen bara att ”sån’t händer” och så började hon om igen…

Regeringens syn på sjuka och lidande människor ger åtminstone intryck av att sakna medmänsklighet.

Intressant? Läs mer om Husmark-Persson och psykoterapi

Intelligenta människor lever längre och mår bättre

Ja, min vän genetikern sa att ”bli inte arg nu, men intelligenta människor lever längre och de mår bättre under det liv de lever”. Jag tittade lite misstroget på honom, varför han tillade att ”och intelligenta människor lever på ett sätt som gör att de får friskare barn och barnbarn också, i alla avseenden.”

Jo det är onekligen så att både den gamla Lysenkoismen/Lamarckismen som innebar att förvärvade egenskaper nedärvs, och de elitistiska föreställningarna om att smarta människor faktiskt har ett längre liv just för att de är smarta och inte bara för att de har högre inkomster får allt mera stöd i medicinsk forskning. Folkhälsoinstitutet meddelar i sin handbok att intelligent skydda både mot fysisk och psykisk ohälsa (ej länk). Att förvärvade egenskaper ärvs kallas idag epigenetik och handlar enkelt uttryckt om att genernas uttryck kan förändras av miljö och social omgivning. Sådana förändringar och potential för dem går i arv.  I gymnasiet lär man ut att barn som i fyra-års-åldern inte kan skjuta upp sin behovstillfredsställelse i syfte att få mer av sina behov tillgodosedda också är de som senare hamnar i sociala problem och får ett efter sitt sämre liv.

Notera nu att jag inte talar om vad som är ett ”bra” liv utifrån ett visst normativt ideal, jag talar om människors egen värdering av sina liv samt om hur många år de faktiskt lever. Allt annat lika tror jag att vi kan vara överens om att ett längre liv är bättre än ett kortare, även om jag inser alla problem med detta påstående. Vi lägger trots allt stora delar av våra skattepengar på att förlänga våra liv, så något ligger det i föreställningen att ett långt liv är ett bra liv.

Hur skall vi hantera denna kunskap?? Vi har ätit av frukten och måste ta konsekvenserna.

En variant är att utgå från att intelligens är ojämnt fördelad och inget vi kan göra åt. Låt oss därför som ett medmänskligt ansvar lindra eländet för dem som inte kan hantera sitt eget liv. En annan variant är att utgå från att intelligens liksom gener är påverkbara av miljön. I så fall ingår det i vårt medmänskliga ansvar att försöka utveckla begåvningen och intelligensen hos varje enskild människa i syfte att denna skall kunna ta tillvara sina egna möjligheter och sitt eget liv. Det förstnämnda kan kanske sägas vara en pessimistisk syn och det andra en optimistisk. Jag väljer förstås den senare eftersom jag tror att Gud skapade oss jämlika.

I inget fall kan det vara vår roll som kristna att bara rycka på axlarna och tro att andra får skylla sig själva. Skall jag taga vara på min broder, undrade Kain? Ja, sa Gud, det skall du. Och ja, sa Jesus, älska din nästa som dig själv.

Om intelligenta människor lever längre och mår bättre, och om intelligens kan utvecklas hos en människa långt upp i åldern och om sådana förändringar sätter spår i vår genbank som vi för vidare till våra barn – Ja, då är det vår skyldighet att engagera oss för att varje individ skall ha möjligheter att utvecklas, växa, öka sina kunskaper och sin bildning. På alla sätt och på alla plan. För vi skall ta vara på vår broder.