Avvisningarna: Nej, inte i mitt namn!

Vi lever i fastetiden. En förberedelse för påsken och mottagandet av den nåd som Gud ger uttryck för genom Jesu död på korset. Fastan är en tid för eftertanke, för att sjunka djupare ned i den osjälviska kärlekens hav. Morgondagens söndag har temat ”Den kämpande tron” och en av de gammaltestamentliga texterna är från Jesaja 61: ”Han har sänt mig… att förkunna frihet för den fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från vår Gud”.

I denna tid pågår en jakt på människor i Sverige idag. Den kallas REVA. (REVA är en förkortning av av ”Rättssäkert och Effektivt Verkställighetsarbete”.) REVA är en reva i vår civiliserade demokrati men också en nationellt prioriterad verksamhet för gränspolisen i Sverige sedan regeringen i polisens regleringsbrev* krävt att avvisningar av asylsökande som fått avslag på sin ansökan om asyl måste öka.

I regleringsbrevet för 2013 anges att:

Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut
Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att, i förhållande till verksamhetsåret 2012, påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande.  Rikspolisstyrelsen ska redovisa andelen inkomna ärenden där identitetsuppgifter, nödvändiga för att genomföra avvisnings- eller utvisningsbesluten, inte har säkerställts vid överlämnandet. Vidare ska Rikspolisstyrelsen redovisa andelen ärenden där nödvändiga identitetsuppgifter har säkerställts av Polisen samt huruvida detta har krävt kompetens och befogenheter som endast Polisen besitter. Av redovisningen ska framgå vilka huvudsakliga åtgärder Polisen vidtagit för att säkerställa identitetsuppgifterna. Utöver återrapporteringen i årsredovisningen ska en delredovisning omfattande perioden januari till och med augusti lämnas senast den 1 oktober 2013.

Som framgår av citatet ovan är avvisningarna en prioriterad fråga för regeringen och identitetskontrollerna en väg för att åstadkomma detta. Polisen kan till och med återrapportera med stolthet att det är just polisens kompetens som krävs eftersom de kan begära identitetshandlingar om någon begår ett brott (t ex plankar i tunnelbanan). Men i regleringsbrevet finns en mängd andra ting att prioritera, mängdbrott och brott där barn och unga är inblandade till exempel. Hur polisen väljer att nå målet om ökad avvisning är inte föreskrivet i regleringsbrevet utan är istället en fråga för myndigheten.

Det är ovärdigt en human och modern demokrati att uttryckligen jaga personer för att ta reda på om de är illegalt i Sverige. Visserligen är det ett brott mot lagen att vara här, men en människa förlorar inte sina mänskliga rättigheter bara för att hon vistas på en plats där hon inte har uppehållstillstånd. Och det är bakgrunden till att s k papperslösa (de som inte har papper på att de får vara i Sverige) numera fått utvidgade möjligheter till skolgång och sjukvård. I Sverige har vi en skyldighet att tillse att alla som vistas här tillförsäkras sina individuella rättigheter avseende personlig integritet, liv, egendom, politiska friheter och rätt till vård och omsorg. Ibland är dessa första-hands-rättigheter också en orsak till verkställighetshinder (svår sjukdom t ex) något som skall prövas i varje enskilt fall.En människa har alltid rätt att få skydd för sina oeftergivliga rättigheter, huruvida hon har papper på vem hon är eller får vara där hon är är ointressant.

Och, inte minst viktigt, i flera fall har asylprövningen inte riktigt visat sig vara så rättssäker som vi förväntar oss. Principen bör alltid vara att tro på den som säger sig vara allvarligt hotad till livet eller kan kastas i fängelse, utsättas för tortyr eller motsvarande.

REVA underblåser ett misstänkliggörande i vårt samhälle, en rädsla och osäkerhet. För polisen måste det vara omöjligt att samtidigt försöka skapa förtroende hos grupper av invandrare som kommer från länder där polis och militär just använt sitt våldsmonopol i repressiva syften. Hela verksamheten bär ju också bedräglighetens prägel eftersom syftet med att gripa gratis-åkare inte har med det brottet att göra utan bara är en undanmanöver för att kunna kringgå den lag som säger att polisen inte kan använda sig av sitt våldsmonopol utan välgrundad anledning.

Hela agerandet är inhumant, ovärdigt och motbjudande. Och det är vi väldigt många som anser. Regering och polismyndighet delar på ansvaret för det som sker, men det är vårt medborgerliga ansvar att kräva att det får ett slut. Nu. Som kristen finns jag i denna världen för att förkunna nåd och befrielse. Jag motsätter mig därför att det som sker med de papperslösa just nu sker i mitt namn.

 

PS. Kan inte låta bli att tänka på de vise männen som inte lydde Herodes och rapporterade om den där flyktingfamiljen med sin lille nyfödde Jesus. De tog helt enkelt en annan väg tillbaka hem. De ville inte bli en del av en repressiv politik från den romerska ockupationsmakten. DS.

* Ett regleringsbrev är regeringens sätt att styra sina myndigheter mot önskade mål.

2 reaktioner på ”Avvisningarna: Nej, inte i mitt namn!

  1. Carola Nordbäck

    Jag instämmer till fullo – inte i mitt namn heller får detta ske! Det är förfärligt och obegripligt att sådant pågår i en demokratisk rättsstat där människovärde och mänskliga rättigheter ses som självklara utgångspunkter. Men bakom de fina orden finns en skrämmande verklighet där demokratins värdegrund och rättstänkande sätts ur spel. Hur gick detta till?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.