Sedan några veckor har jag haft svårt att komma iväg till kyrkan på söndagarna och radiogudstjänsterna i P1 har varit min tröst. Tyvärr är gudstjänsten ibland ersatt av ett ”djupt samtal” med musik, program som radion redan svämmar över av (i alla fall i P1). Men både på Kristi Himmelsfärdsdagen i torsdags och idag söndag sändes gudstjänster.

Predikanten Daniel Breimert i Örnsköldsvik tog fasta på en bisak i texten för Kristi Himmelsfärdsdagen. I Lukasevangeliet* säger Jesus till lärjungarna att han skall sända dem vad ”min fader har lovat” alltså den Helige Ande, men sedan, lite en passant, säger Jesus också till lärjungarna att ”stanna här i staden” och vänta på denna kraft. Stanna här i staden.

I dagens gudstjänst från den gemensamma årskonferensen för Metodistkyrkan, Svenska baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan i Örebro talade predikanten Karin Wiborn om andning. Hon betonade vikten av att både andas in och att andas ut! Ja, om den nödvändiga balansen mellan in- och utandning också i livet. Behoven av inandning glöms ofta bort medan utgivandet står i fokus.

Jag inser att det faktum att dessa två predikningar berörde mig så starkt beror på att jag själv har behov av att kontemplera lite inför min framtid, trogna läsare har säkert noterat det. Men jag är övertygad om att jag inte är ensam om detta behov, vare sig nu eller någon annan gång.

”Stanna i staden”, alltså stanna där du är och invänta kraften. Och kom ihåg att andas – lugnt och jämt. Vi vet väl alla att den värsta aggressionen lägger sig om man stillar sig ett par minuter och att paniktillstånd kan släppa fort om man koncentrerar sig på lugn bukandning. Stanna där du är just nu om du saknar energi. Stanna och vänta på kraft. Hitta balansen mellan ut- och inandning i ditt liv innan du ger dig i kast med nya projekt. Inget du gör ändrar det faktum att du är älskad och förlåten precis exakt som den du är, just där och just nu. Stanna där du är. Och glöm inte andas.

(*Luk 24:49-53)

Annonser