I Skåne har en familj låtit ansvaret gå vidare mellan sig när en av dem fått djurförbud. Det har lett till åratal av vanvård av djur. Situationen är förstås helt oacceptabel och skulle aldrig accepterats om det gällt gifter eller något annat som kunnat skada människor. Djurskyddet har försämrats (tillfälligt?) då djurskyddet förts från kommun till länsstyrelse och – menar i alla fall jag – när landet förlorade sin Djurskyddsmyndighet. Frågorna fördes över till Jordbruksverket.

Jag tycker att det är fel att den myndighet som skall se till näringen (jordbruket) också har ansvar för skyddet av djuren. Med samma logik skulle vi lägga ned skolinspektioner, socialstyrelse och ett stort antal s k ombudsmän. Men kanske är det bara människor som kan vara både patient och medborgare, både elev och medborgare eller både kvinna och medborgare? Det är när vi ser att det finns en intressekonflikt mellan de roller vi har eller ger varann som vi också inser att det behövs en oberoende instans som kan ge oss skydd mot olika former av myndighetsutövning.

Djuren borde ha rätt till samma omsorg som människor, på sina villkor. Vi är satta att förvalta skapelsen, i det ingår inte rovdrift på vare sig natur eller djur. Jag accepterar att vi dödar djur och äter kött, men jag accepterar inte att dessa djur behandlas som själlösa ting. Som kristen menar jag att djuren är en del av Guds skapelse och vi skall ha samma omsorg om dem som vi skall ha om allt annat levande. I jultider kan det vara värt att påminna om att Jesusbarnet föddes i ett stall och vid sidan av Maria (och kanske Josef) var de första ögon Jesusbarnet mötte antagligen en åsnas eller ett fårs.

Återinför Djurskyddsmyndigheten, varför inte i form av en Djurskyddsinspektion?

Det blir som vanligt KRAV-märkt julskinka eller ingen alls.

Annonser