Den nya kyrkan måste säga ja till samkönade vigslar

Missionskyrkan och Baptistsamfundet har nu öppnat möjligheterna för samkönade par att vigas i deras kyrkor och församlingar. Metodistkyrkans biskop i Norden, Christian Alsted, säger att det inte ”kan” ske någon sådan vigsel i Metodistkyrkan och inte heller någon välsignelsehandling över ett partnerskap. Han varnade dessutom tidigare för att om Baptistsamfundet och Missionkyrkan skulle ta steg mot vigslar för samkönade så skulle samarbetsprojektet med sikte på en gemensam ny kyrka kunna ”spåra ur”.

Metodistkyrkan i Sverige har normalt sett glädje av sina internationella kontakter och sin identitet som världsvid kyrka. Men i det här sammanhanget är metodisterna tyvärr på efterkälken, och det är dessvärre framför allt de amerikanska vännerna som lägger hinder i vägen.

Svenska Kyrkan är den första kristna kyrkan i världen (om jag är rätt underrättad) som bejakar vigslar av samkönade par. I den svenska debatten kan man ju ibland få intrycket av att Svenska Kyrkan är en gammal mossig institution som sätter sig på tvären i alla sådana här sammanhang när sanningen är ungefär tvärtom – Svenska Kyrkan som kyrka går internationellt i bräschen för homosexuellas rättigheter!

Nu har Svenska Baptistsamfundet följt efter genom att ge varje församling rätten att säga ja till samkönade vigslar, och två församlingar har redan gjort det, liksom Missionskyrkan som nu bejakar homosexuellas äktenskap. Och där sitter min egen kyrka, Metodistkyrkan, med Svarte Petter!

Jag vet att många av mina metodistiska vänner känner som jag – vi måste ta det här steget och bejaka samkönad kärlek fullt ut. Och om samarbetet mellan de tre kyrkorna/samfunden skall gå framåt måste Metodistkyrkan i Sverige distansera sig från sådana kategoriskt negativa uttalanden som Alsteds och hitta en lösning som bejakar samkönade vigslar i den nya kyrkan.

PS: Dagen och Broderskap har tagit upp frågan. DS

27 reaktioner på ”Den nya kyrkan måste säga ja till samkönade vigslar

 1. Torbjörn

  Sorgligt är det du skriver , att svenska kyrkan lämnat bibeln som grund är ju känt men att fler kyrkor skall följa med är än mer tragiskt.

  Hur kan ni rättfärdiga homosexuella i kyrkan ? Var i bibeln står det att Gud accepterar en homosexuell levnadsstil ?

  Vi drar en dom över vårt land och den som dömer oss är Jesus själv , vi kommer alla stå till svars inför den vita tronen en dag.

  Torbjörn

 2. alleojr@hotmail.com

  Är Kyrkan en annan, en den som vi förklarar i vårt gensamma Credo, det som alla kan inneslutas i – eftersom det grundar sig i Bibeln? N’är du säger den nya Kyrkan, så blir jag allmänt rädd – jag tycker det är att säga att vi inte har något arv. Har vi då inga apostlagärningar?
  Är Kyrkan tvungen att vara, en vad ska man säga, medåkande instution som måste öppna varje stängd dörr?
  Vad är Kyrkan för dig, och hur ställer du dig att politiska beslut kan göra så mycket med Kyrkan – eftersom vi, många, i Svenska Kyrkan ser beslutet som politiskt. Är inte Missionskyrkans beslut lite väl fort beslutat också?
  mvh Alexander

 3. Jag tycker som du Marie! Sorgligt är det att någon kyrka i världen kan ställa sig bakom diskriminering av andra människor som detta motsättande innebär i sin rätta bemärkelse. Vi har hört människor rättfärdiga förtryck av andra med religion som rättfärdigar ett unket synsätt. Det är något som måste bekämpas! Jag kan inte för mitt liv se hur Gud någonsin skulle döma på det sätt vi människor gör!

  1. Torbjörn

   Erica !

   Du skriver diskriminering ,jag ser ingen skriva eller blogga om att inom Islam eller muslimer skall tvingas viga homosexuella i Sverige varför skall deras kyrka respekteras?

   Varför skall vi som tror på vad bibeln säger kalls för unket synsätt eller att vi diskriminerar människor ?

   Jag diskriminerar inte människor men kan ej acceptera deras livsstil enligt bibelns sätt att se på saker sen att vissa kyrkor väljer att blunda för vad som står i bibeln får stå för dom.

   Hur och varför tror du att Gud dömde Sodom och Gomorra ?

   Detta handlar inte om att förtrycka en viss människogrupp vi måste visa ömsesidig respekt både för dom som tycker detta är fel och för andra som ej ser något fel i detta , istället för att gapa oss trötta om förtryck , diskriminering osv.

   Torbjörn

 4. Torbjörn!
  Jag ser inget annat än förtryck. Jag ser inget gott och inget gudalikt i det sätt du och många med dig resonerar. Att ta sig rätten att döma andra, med bibeln som bakgrund är både tragiskt och sorligt ur mitt sätt att se det. Något vi i Sverige på tjugohundratalet borde veta bättre. Jag anser att det spelar ingen roll om det är inom Kristendomen eller inom Islam detta sker. Det är rätt och slätt diskriminering och förtryck i dess rätta benämning.

 5. Torbjörn

  Erica !

  Dags att lämna denna diskussion men jag vill åter betona att det är inte jag som dömer jag bara talar om vad bibeln säger.

  Du talar om förtryck , ok vad är då er inställning att tvinga kyrkan eftersom det det ni eftersträvar att acceptera livsstilen och viga samkönade ? Är inte det förtryck ?

  Om vi skall acceptera er inställning skall väl ochså ni acceptera vår inställning till bibeln eller är det en envägskommunikation ?

  Alla människor har rätt att välja utan att kallas det ena eller det andra men så fort vi kristna står på bibelns sätt att se på saker och ting kallas det att vi förtrycker och diskriminerar människor , tragiskt synsätt du har måste jag säga.

  Ja om vi människor på tjugohundratalet borde veta bättre som du skriver undrar jag varför världen ser ut som den gör ???

  1. Johan

   Jag håller med dig i det som du framlägger.
   Det finns många vägar att välja om man inte vill acceptera bibelns budskap gällande äktenskap. Likväl stångar sig människor blodiga för att få bibelns budskap till något helt annat. Svenska Kyrkan tycker sig ha lyckats omtolka texternas innebörd genom att lägga problematiska texter på en balansvåg där kärleken får vara motvikten. Problemet är att de där igenom sätter två viktiga delar ur funktion Kärleken och Guds heliga ordning (Den ene utesluter inte den andra). Summan blir något helt obibliskt som lever sitt eget liv och definierar kärlek att omfatta allt som ter sig gott. Tråden till livgivaren är däremot avklippt.

   Erica skriver själv: ”med bibeln som bakgrund är både tragiskt och sorligt ur mitt sätt att se det. Något vi i Sverige på tjugohundratalet borde veta bättre.”
   Då har hon saken klar för sig, varför då lägga ner mer energi på bibeln och de människor som följer den. Eller kräver hon att dessa människor ska rätta sig i ledet efter en mönstermodell som passar henne.

   Om man vill gifta sig med en av samma kön, gör då det borgerligt.

   1. Johan

    Nej jag har inte mer rätt att ha åsikt än dig. Men om du säger dig vara kristen så antar jag att bibeln är en förankring för dig i tron. Min bibel visar i alla fall en klar bild över denna problematik och kring så mycket mer som är upp och ner i vår värld.

    Svenska Kyrkan har gjort en heltokig kompromiss mellan bibeln och den politiska omvärlden vilket kommer att sekularisera den ända ner i grunden. Sen får man tala om modernt tänkande eller modernt synsätt på föråldrad text, det man gör är att klippa kopplingen till den som står bakom det skrivna ordet – Gud.

 6. Det som förvirrar många är att Bibeln bejakar kärleken och förbjuder diskriminering samtidigt som den säger att homosexuella inte får ha sex med varandra. Men jag ser ingen motsägelse i det. Kärlek och sex är helt skilda saker. Och att förbjuda homosexuella att gifta sig borgerligt ser jag som diskriminering, det är jag emot, men det är inte en mänsklig rättighet att få kyrkans välsignelse för allt man gör.

  Kyrkan har i alla tider predikat att man inte ska ha sex om man inte kan få barn – hur kan annars förbudet mot sex med djur och par av samma kön tolkas? – men det blir hyckleri när frikyrkor förbjuder homosexualitet men bejakar ”nöjessex” mellan heterosexuella par.

  1. Johan

   Vem förbjuder homosexuella att viga sig borgerligt?
   ”men det är inte en mänsklig rättighet att få kyrkans välsignelse för allt man gör.” Tack! Det som aldrig går att föra diskussion i är helighet. Hur man än för fram det blir det ändan fram eftersom vi ser ur olika referensramar. Jag ställer inga krav på människors val av liv (Men samhället kräver att friheten är inom lagens pärmar), det måste vara upp till var och en att forma sin tillvaro. Vissa samhällsgrupper klarar däremot inte av att kristna har en egen glasklar syn på äktenskap och familj, det är precis som om de inte får ro för än den bilden är krossad. De kristna får inte äga sin åsikt, inte ens när den hålls inom den egna institutionen.
   Det såg vi när Ecce homo tvingades in i kyrkans heliga rum, många troende for väldigt illa av denna kränkning i det heliga rummet. Det tragiska i Ecce homo var att konstnären gick ut ur svenska kyrkan efter att fått igenom utställningen i kyrkorum. Jag kan inte se det som något annat än att försöka knäcka ordningen.
   Men samkönat äktenskap är förstås ingen utställning, utan levande människor som Gud älskar. Och jag inbillar mig att dessa par vill viga sig i en miljö där det är legitimt på alla plan. Det kommer aldrig att bli bra i den bibliskt kristna församlingen som ärar bibelns syn på äktenskap och familj.
   Du talar om ”nöjessex”, sex ska väl vara lustfyllt och en njutning för båda parter. Jag kan inte hitta något i bibeln som talar emot sex som njutning inom äktenskapet. Djursex vill jag inte ens kommentera då det är ett äckligt övergrepp.

 7. Benny Fhager

  Tack för ett bra inlägg emmausvandrare.
  Bibeln får inte användas som ett kärlekslöst vapen. Jämför Jesper Svartvik: Bibeltolkningens bakgator,om slavar judar och homosexuella.

 8. Lelle

  Det är helt uppenbart viktigt för homosexuella att få kyrkans välsignelse, vilket förvånar mig.

  Om jag tyckte att det jag gör är rätt skulle jag personligen inte vara så beroende av kyrkans välsignelse.

  Men välsignelsen och acceptansen från kyrkor gör att homosexuella lättare förlåter sig själva, förmodar jag.

  Frågan är dock om Gud förlåter när man medvetet sätter sig över Hans ord. Var och en måste ju välja sin egen livsväg. Men den som är klok lyssnar på varningar från goda människor och på Guds ord.

 9. Marcus

  Erica
  ”Jag ser inget gott och inget gudalikt i det sätt du och många med dig resonerar. Att ta sig rätten att döma andra, med bibeln som bakgrund är både tragiskt och sorligt ur mitt sätt att se det”

  Ursäkta, jag vill verkligen inte vara otrevlig men jag tycker att den här uppfattningen är så rolig.
  Som kristen så bör man på något sätt anse att bibeln talar om Gud, att Gud har på något sätt inspirerat till dess uppkomst och vad som står där, det är att säga det väldigt milt så att alla kan vara med på det. Om man inte menar så så kan man, så som jag ser det, inte vara kristen. Var får du information om Kristus om inte ifrån Bibeln? Då måste alltså, för att vara kristen, på något sätt kunna säga något om verkligheten utifrån bibeln. Att då säga att det inte är ”gudalikt” att använda bibeln när man yttrar sig och skapar sig sin världsbild är ju självklart absurt.
  Självklart kan man tro på Gud och inte tro på Bibeln alls, men inte om man är kristen, kalla dig i så fall Gudstroende. Självklart kan man kalla sig kristen ändå, men man kan också kalla en cykelpump för en tomat.

 10. vandraren

  Till alla er som gått igång på en bejakande uppfattning om samkönade äktenskap:

  Jag tror inte att ni läser bibeln lika bokstavligt när det gäller andra saker, Jakobs brev tillhör möjligen inte den regelbundna litteraturen och inte heller Jesu ord om att sälja allt ni äger, lämna era familjer och ta sitt kors på er. Jesper Svartvik, som hänvisats till ovan, har på ett utomordentligt bra sätt visat hur bibeltolkningar tenderar att styras av fördomsfullhet och inte av insikten om Guds totala kärlek. I Nya testamentet talas om fariséerna som slår sig för bröstet i sin självrättfärdighet, Jesus liknar dem vid vitmenade gravar, dvs snygga utanpå och ruttnande inuti. Det är en bild att ha på näthinnan när man blir alltför uppfylld av sin egen dom över mänskligheten. Den dom ni fäller över andra kommer ni att dra på er själva. Döm inte, på det att ni inte skall bli dömda, så sa han, den Jesus Kristus som försonat mig och Gud.

  Och ingenstans tycks ni ens ha en tanke på hur en troende kristen homosexuell man eller kvinna känner inför era basunstötar. Alla andra kristna får gifta sig med Guds välsignelse men inte den personen. Tror ni på fullt allvar att det är vad Gud har tänkt sig? Trohet, lojalitet och fördjupning är vad kärlek bygger på, och det är äktenskapets credo. Låt dem som ingår äktenskap avgöra om de vill ha Guds välsignelse över det, oavsett kön. Även om äktenskapet inte är ett sakrament i den lutherska kyrkan så kan man säga om det som Paulus sa om nattvarden, den som ingår det med falskt hjärta fäller en dom över sig själv. Vi skall inte säga nej till dem i Guds namn, låt Gud fälla den domen i så fall, den gången, vid ”den vita tronen”.

  V

  1. Johan

   Men snälla, inte handlar det om att döma någon.
   Jag förstår att vi gärna ses som väldigt dömande och elaka. Det är en lätt lösning på något mycket mer komplext, att rätten till bibeltroendet bör plockas bort även på den troendes egna planhalva. Tack och lov har vi fortfarande rätt till våra tankar.

   Det som sker är att krav ställs på kyrkan om att göra avkall på bibeltexter.
   Kyrkan har inte gått ut och ställt krav på samhället, tvärtom kommer detta in i kyrkosfären och kräver förändringar som starkt ifrågasätter texten.

   Kontentan blir istället att bibeltroende inte har rätt till sin tro.

   Tycker du att Ecce homo var ett rätt handlande?
   Många troende for väldigt illa av denna kränkning i det heliga rummet, konstnären gick sedan ur svenska kyrkan efter att fått igenom utställningen i kyrkorummet.

   Du skriver: ”Paulus sa om nattvarden, den som ingår det med falskt hjärta fäller en dom över sig själv.” Så är det, jag kan inte låtsas att texter talar om något annat. Jag vill också möta Jesus i nattvarden med ärligt hjärta.

   1. vandraren

    Du och andra likasinnade blandar samman rätten tiller tro (som är grundlagsskyddad och självklar för mig) med rätten att uttolka tron även för andra. Jag vet inte om du/ni tillhör Svenska Kyrkan eller annan kyrka men om ni tillhör en kyrka som går en läromässig väg ni inte kan fördra så måste ni bryta er ut och bilda en egen grupp. Så gjorde de fria samfunden när de kom till Sverige, i huvudsak i mitten av 1800.talet, när man trotsade Svenska Kyrkans/statens förbud mot nattvardsbord utan präst. Men ni kan inte göra anspråk på att vara uttolkare av en kyrka som uppenbart inte delar era tolkningsramar.

    Mitt inlägg var menat som ett debattinlägg där jag klargjorde vad jag önskade av den nya kyrka som skall bildas av de tre gamla. Ni tycker något annat – huruvida ni är en del av samgåendet vet jag inte men i så fall får ni argumentera och bedja att er lösning blir den som bildar grunden. Jag kommer att ta konsekvenserna av min tro, det får ni också göra.

    V

 11. Tack. Det är bra att kyrkan börjar öppna upp. En fördel med det här är att homofobin/ föraktet/ diskrimineringen nu kanske får ljus på sig och dom som hetsar med helvetshot, och att vi skall fara med i något stort avfall och dra våra vänner med oss etc inte kan gömma sig lika lätt.
  Jag hoppas att våra kyrkor tar avstånd från dessa dömanden och fördömanden. Jag hoppas att vi nångång kommer att få en ursäkt och att man uppmärksammar de hbt som inte orkat med livet och gått under också får en ursäkt och upprättelse. …och våra anhöriga, och andra som backar upp oss som nu får ta skit. Det finns många berättelser/liv att berätta.

  Tack för ditt inlägg. Finns numer i Missionskyrkan men är uppväxt i Metodistkyrkan. Vet att det finns mycket gott där och många som vill bejaka samkönad kärlek.

  Hälsningar från Ad Hoc

 12. Benny Fhager

  Emmausvandrare.
  Galileo Galilei skrev efter noggranna vetenskapliga observationer att jorden inte var medelpunkten utan solen som planeterna kretsade kring i början av 1500-talet.
  Han dömdes till döden av katolska kyrkan för hädelse. Bibeln hade tolkats i tusentals år som att jorden var medelpunkten.
  Fursten i Florens bidrog till att dödsdomen förvandlades till bannlysning och husarrest. Bannlysningen hävdes 1992. Katolska kyrkans URSÄKT kom 2000.
  Bibeln skrevs av män för män.
  Samkönade äktenskap kan ses som en följd av ett fortlöpande arbete för jämställdhet mellan könen. Dessutom visar modern neurobilogisk forskning att homosexualitet kan ha en biologisk bakgrund.
  Bibeln behöver tolkas in i varje tid så har det alltid varit.
  Kommentatorn Erica (jag känner dej inte) men du liksom vandraren har min sympati. Att använda bibeln som vapen för förtryck får aldrig accepteras.

 13. Elisabeth

  Ja, det är klart att den nya kyrkan måste säga ja till samkönade äktenskap – hur ska vi annars kunna se varandra i ögonen?

  Men tydligen kommer det inte ske utan riktigt smärtsamma samtal. Många bra saker kommer ur smärtsamma samtal. Det är bara så beklämmande att så mycket som sägs i frågan inte alls är samtal.

 14. Torbjörn

  Elisabeth

  ”Ja, det är klart att den nya kyrkan måste säga ja till samkönade äktenskap ”

  En liten tanke bara varför MÅSTE kyrkan säga ja ? Har vi inte demokrati i Sverige där vi har rätt att välja ?

  Så fort kristna människor uttrycker sig så är vi : homofobin/ föraktet/ diskrimineringen men när det gäller homosexuellas rätt så är det ett MÅSTE att vigas i kyrkan.

  Varför ? Varför är det så viktigt att vigas i kyrkan ?

  Det blir alltid pajkastning åt det ena eller det andra hållet och anklagelser om diskriminering osv vi har åsiktsfrihet i detta land fortfarande även om även den naggas i kanterna, men alla har rätt att uttrycka sin åsikt i denna fråga utan att behöva anklagas för en massa saker.

  Tobbe

  1. vandraren

   Den friheten verkar inte gälla alla om man skall tro dig och andra Torbjörn. Fördömandena var rätt snabba från din och er sida.

   Ordet ”måste” är ett rubrikord och uttrycker en viljeinriktning från min sida. Någon logisk tvingande relation finns förstås inte. Men det förstår ju du också.

   V

 15. Torbjörn

  Är det att säga vad som står i Bibeln samma som att vara fördömande ?

  I så fall är jag skyldig , jag skriver, säger vad som står i bibeln och inget annat .

 16. LGB

  Läser med förundran inlägggen från 2009. Jag lägger märke till den förvillande diskussionen om samma fråga när några journalister granskade Frälsningsarmen Om man som några politiker nu antyder inte skall samverka med Frälsis så väljer man att låta det mest utsatta förtryckas än mer De som inte samhället med rätt uppfattning i genus eller HBT frågan orkar bry sig om Men samtidigt fördömer man hela den islmaska värdlden och stoppar all integrationsverksamhet som nu pågår Man ger feta munsbitar i munnen på Sverigedemokraterna.
  HBT logiken är märklig men dess försvarare är ju övertygade. Om vi vill följa Bibeln och skapelseordningen är kärleken till den enskilda människan grunden oaktat dennes värdweringar i politik eller sexualitet. Men därifrån til att acceptera vigslar i jesu namn mot skapelseordningen och bibeln är steget ogångbart om man inte vil lämna sin tro
  Skriver lite mer om det på http://www.klassiskbaptism.se
  LG Berg

 17. Pingback: Frikyrkan och HBTQ-frågorna – ett landskap i rörelse « Emmausvandrarna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.