Satt och bläddrade i mina gamla dagböcker från 1983. Egentligen sökte jag bara en sakuppgift, men för några minuter förlorade jag mig i anteckningarna gjorda av en ung kvinna som pendlade mellan groteskt självförakt och förhoppningsfulla framtidsplaner. Jag är visserligen en annan nu, men anteckningarna påminde mig om de drivkrafter vi har i oss och som inte alltid är positiva i långa loppet.  

Vill i detta ämne rekommendera intervjun med Kristian Axén-Olin i Tendens, SR P1. Axén-Olin var finansborgarråd för moderaterna i Stockholm men hoppade förra året av alla uppdrag med hänvisning till sin hälsa och sitt välbefinnande. Hon berättar öppenhjärtigt om drivkrafter och avvägningar inför det svåra beslutet. Och om sin lättnad efteråt. Länder till eftertanke, särskilt för kvinnor tror jag.

Annonser