Albert Camus är åter aktuell, nu genom nyöversättning av hans ”Främlingen”. För mig är Camus ständigt aktuell, men jag kan ändå inte låta bli att tycka att Camus är särskilt relevant i vår tid. Hans kombination av individualism, solidaritet, skepticism, tolerans, moral, filosofi och politik är en mix som torde vara av största intresse i vår tid. En tid som kännetecknas av begynnande nya sociala skiljelinjer, stark förändring av övergripande politiska styrningsstrukturer och samhällets individualisering. Han har argument och tentativa svar på frågor om människans ensamhet, om religionstolerans och om politikens nödvändiga omvandling till moral.

Kaj Falkman skriver en bra understreckare om Camus i lördagens SvD.  Mer om Camus i SvD.

Annonser