Pingsten som helg har helt berövats sin speciella lyster när regeringen 2004 beslöt att den skulle kortas med en dag till förmån för att nationaldagen skulle bli helgdag. Förr var det en vanlig bröllopshelg och det var en helg för naturupplevelser, första solbadet, examen och blomsterängar. Nu är det en vanlig veckända i maj.

Annandag Pingst-texterna handlar om andens vind över världen, om människor från olika kulturer som länder som alla får del av budskapet om Jesus Kristus. Löftet gäller ”för er och era barn och alla dem långt borta” som Petrus säger i Apostlagärningarnas andra kapitel.

Onekligen är det en lite tragikomisk slump att pingstens budskap om Guds Ande som far ut över världen och frigör människor oavsett gränser och hinder i Sverige har bytts ut mot firandet av Gustav Vasas kröning i Stockholm.

Annonser