Jag har sedan länge förespråkat att Joyce Carol Oates skall få Nobelpriset i litteratur. Det har hon inte fått. Sambandet är klockrent. (Kanske får hon det nu när hon likt så många andra ger ut sina personliga dagböcker? Stor litteratur och konst numera tycks vara ekvivalent med privat litteratur och konst.) Men, med risk att även omintetgöra Bodil Malmstens chanser till Nobelpriset så skulle jag vilja säga att i Sverige har vi högst två levande författare av hennes kaliber: Lars Gustafsson  och Kristina Lugn. Jag upplever att Bodil Malmstens prosa och poesi är i sann mening existentiell litteratur.

Jag började läsa henne samma år som jag disputerade. Bakgrunden är att jag av en senior kollega (Tack Sören Holmberg!!) förärades Malmstens samlade dikter i disputationspresent. Jag hade aldrig läst henne förut och drunknade genast i hennes texter. Nu läser jag ”Hör bara hur ditt hjärta bultar i mig” som är av de många ”anteckningsböcker” från sitt liv i Frankrike som hon har gett ut. Malmsten har en osviklig förmåga att blanda det personliga och det generella på ett sätt som är djupt berörande. Texterna handlar om henne själv och ändå inte alls om henne själv utan om oss alla i henne. Malmstens påtagliga och fysiska mänsklighet gör henne sympatisk. Men det är inte därför hon är bra. Hon är en bra författare inte för att hon skriver självutlämnande och dramatiserande om saker hon själv varit med om, utan tvärtom. Eftersom hon inte är privat och självutlämnande – eftersom hon inte är intresserad av att bearbeta sin egen ångest via sin konst eller chockera läsaren eller stilla vår nyfikenhet – är hennes texter så djupt berörande och helt nödvändiga som litteratur. Hennes återkommande oro för mullvadarna i trädgården utgör en av de vackraste metaforer för livsångesten som jag någonsin läst.

Om du vill ha en andlig upplevelse, om du vill reflektera över ditt liv och dina prioriteringar läs Bodil Malmsten. Och för övrigt tycker jag faktiskt att hon vore värd att få Nobelpriset. Malmsten bloggar här och om henne kan du läsa här och här.

Annonser