Jag är förundrad över vad i vårt samhälle som är heligt. Att äga tycks vara en sådan sak – i alla fall ibland. Hela diskussionen om upphovsrätten speglar ett samhälle besatt av det individuella ägandet och uppslukat av tron att en människa kan göra individuellt anspråk på kunskap. Teologen och skribenten Ola Sigurdson recenserar en bok om pengar som teologi i Kyrkans Tidning. Han påpekar att pengar tas emot i tro, en tro att pengarna skall kunna lösas in i ett fast värde som motsvarar en bestämd nivå.

Iakttagandet av penningssystemet ledde den amerikanske filosofen John R Searle till en social konstruktivism som innebär att vårt sociala liv är uppbyggt av sociala fakta. Sociala fakta är föränderliga och bygger på interaktion mellan oss människor, medan råa fakta är oberoende av vårt medvetande. Ägande är definitivt ett socialt fakta. Något som finns bara för att vi bestämt att det finns, och som är helt och hållet uppbyggt på ömsesidigt legitima konventioner.

Men när nu den ena parten i allt mindre utsträckning accepterar den andra partens anspråk spricker den sociala konventionen. Det ömsesidigt bekräftande i att spela in, ge ut, sälja och köpa en skiva fungerar inte längre. Caroline af Ugglas beskrev i gårdagens Nordegren i P1 att hon var glad om någon gillade hennes låt, köpandet var mindre viktigt. Hon påpekade också att live-scenen under senare år blivit allt livaktigare. Vi ser därmed att bekräftandet av artisten sker i allt större utsträckning i det direkta mötet med publiken. Publiken erkänner artisternas äganderätt till sin musik genom att besöka en konsert och ta del. Och artisterna erkänner publikens rätt till sin upplevelse genom att uppträda oftare och generöst med sin musik.

Den som sitter med Svarte-Petter är skivindustrin, den institution som gjort det till en ideologi att tjäna pengar på ägandet – andras ägande!

Jag tror att vi ser ett paradigmskifte i samhällets organisering då de sociala mötet överordnas mellanhänderna. I demokratins namn – hur rätt eller fel det nu än är – har allt fler människor fått egna redskap som gett dem makt över sina egna liv, och möjligheten att realisera sina drömmar och relationer. Det finns inte plats för mellanhänder. Om de politiska konsekvenserna av dessa förändringar kommer den bok som jag och Ulf Bjereld just påbörjat – ”Den nödvändiga politiken. Makt och motstånd i en individualiserad tid” – att handla. För att vi kommer att se politiska konsekvenser kan bara en döv och blind förneka.

Ägandet blir en fråga för den enskilde, inte en institutionaliserad konvention. Och sociala relationer överordnas materiella utbytesrelationer. ”Allt är ditt och allt skall tagas från dig” skrev Pär Lagerqvist och att ”allt är givet människan som lån”. Kanske borde skivbolagen funderat på Lagerqvists ord, men hans texter är väl ointressanta då de är för gamla för ekonomiska rättigheter…

Läs också Adam Svanells kritiskt granskande artikel i SvD om sociala nätverk.

Intressant? Läs mer om ägande och fildelning.

Annonser