Bevisen om Guds existens brukar i vår samtid behandlas antingen som något lite skämtsamt (ex. solen sken på min födelsedag – det finns en Gud) eller som idéhistoriska ingångar till medeltid och renässansens vetenskapsfilosofi (ex. Gudsbevisens historia). I 2007 års sista nummer av Filosofisk Tidskrift försökte emellertid filosofen Richard Swinburne faktiskt att driva hem Guds existens med hjälp av logisk bevisning. Jag läste texten med visst nöje, men som filosofer ofta gör så tror Swinburne att logiken är allt. Sanning = logisk slutledning alltså. Världen utanför brukar dock inte låta sig övertygas syllogismerna.

Per Christian Jersild – läkare, författare, ateist och ofta anlitad som etisk expert i medicinska frågor – har reagerat och skrev igår en signerad ledare i Dagens Nyheter om Swinburnes artikel. PCJ låter sig förstås inte övertygas av Swinburne. Per Christian landar efter att ha struntat i att pröva Swinbornes argument på något som helst intellektuellt hederligt sätt så småningom i en uppradning av all världen ondska. Han skriver träffande att: ”Varför hindrade Gud inte denna upprörande och obegripliga ondska? Teologerna kallar gäspande invädningen – som de hört till leda – för teodicéproblemet.” Och drar slutsatsen att ”en allsmäktig Gud i en ond värld, det går helt enkelt inte ihop (…)” och avslutar med att en ond värld inte ”styrs av en god Gud”.

Per Chrstians misstag är att han går med på Swinburnes antagande att det går att bevisa Guds existens genom empiriska belägg. När han sedan inte tycker som Swinburne – för Swinburnes argument är logiskt vattentäta – så byter Per Christian fot och övergår till argumentera utifrån subjektiva erfarenheter. På vilket sätt skulle människan Per Christians erfarenheter och bedömningar av sådant han upplever just idag kunna vara belägg eller falsifikationer för en Gud som skapat universum och är evig?

Dessutom gör Per Christian ett tankehopp som är hisnande felaktigt – han jämställer Guds ”existens” med att Gud ”styr” världen. Gud skapade människan till sin avbild, med en fri vilja. Denna fria vilja använde människan till att lämna Gud. Gud lämnade dock aldrig människan, han står kvar där med famnen öppen.  En dag kommer Guds allmakt att segra, döden är besegrad, men just nu är världen översiggiven, utlämnad åt onda krafter och åt människans egen förmåga och oförmåga. Guds folk måste använda all sin kraft i denna världen på att stötta ”goda laget”.

Guds existens är inte bevisbar i den empiriska värld där jag och Per Christian Jersild lever. Kunde Edisons existens bevisas genom att undersöka glödlampan eller erfara elektricitet? Per Christian Jersild blir blind för Guds kärlek, det enda ”bevis” som finns och kan finnas: Guds inkarnation i en mänsklig kropp och sedan döden på korset.

Annonser