Idag är det Johannes Döparens födelsedag. Enligt den bibliska berättelsen föddes han ett halvår före Jesus, och skall man ta konsekvenserna av julens placering så blir den 24 juni Johannes födelsedag. Johannes var Jesu föregångare, hans förebud och även den som satte igång Jesu gudomliga arbete genom att döpa honom. Kanske är Johannes idag mer känd som offer, när Salome övertalas att be om hans huvud på ett fat vid en av kung Herodes fester. Men berättelsen om Johannes kanske kan ses i en lite ljusare kontext än så.

Johannesdagen symboliserar i Norden midsommaren. I våra grannländer firas Sankt Hans Afton dagen före Johannes Döparens dag, och denne helige Hans är således Johannes Döparen. Johannes kan ju därmed ses som föregångare också till sommaren här i Norden. En sommar som verkligen alltid kommer som en befrielse – med ljus, värme (nåja) och växtkraft. Midsommaren som just firats är visserligen ljusets vändning men också början på något, början på ett skapelseverk som pågår under den fri och lediga sommaren och som kan ge oss den kraft vi så väl behöver inför en lång vinter. Johannes är förelöparen, den som inviger ett gudomligt arbete i oss alla. Låt oss ge Johannes den rollen, den som inviger re-kreationen inför en lång vinter.

Annonser