Idag är den femte söndagen i påsktiden och dagens tema är att växa i tro (ja, jag har hittat den nya evangelieboken…). Texterna är rika och djupa och de handlar om frihet och kärlek.

I alla årgångarnas texter återfinns uppmaningen att ”älska varandra”. I Johannesevangeliet 15:17 säger Jesus t o m att han ”befaller” oss att älska varandra! Hur går det ihop med Galaterbrevets text (5:13) där det sägs att vi är ”kallade till frihet”? Jo, genom att använda friheten till att göra kärlekens handlingar så fördjupar vi friheten. Och genom att vi agerar fritt så fördjupas också kärleken.

Med friheten och kärleken som gödsel växer tron. Och jag tror att den mylla i vilken plantan växer är vår vardag. Jag förundras ibland över att vuxna människor säger att om man skulle göra något för världen så skulle man bli läkare/sjuksköterska och resa till extremt fattiga områden i Afrika för att bota och vaccinera.  Ibland undrar jag om upplevelsen av den bristande realismen i dessa planer är en ursäkt för dem att inte agera i vardagen? Att hjälpa en äldre dam som fallit, att plocka upp skräp som förgiftar naturen, att handla KRAV-märkt mat eller låta bli att tvätta alla kläder efter en dags användning är saker som var och en kan göras som ett uttryck för kärleken till Gud och mänskligheten.

Själv var jag länge övertygad om att Gud förväntade sig att jag skulle göra just det jag INTE ville, just det faktum att jag inte ville var ett bevis på att det var Guds vilja. För mig var det således utstakat att jag skulle bli söndagsskolelärare i Mongoliet! Tyvärr var tanken att Gud ville motsatsen till det jag själv ville ett budskap som i min barndom understöddes av en del manliga pastorer, det var ett sätt att tvinga kvinnor att ta ansvar för hem och hushåll eller att bli sjuksköterskor och lärare istället för att satsa på annat.

Visst är det fantastiskt att vissa är rustade för stora saker i kärlekens namn (t o m Mongoliet…) men det förändrar inte mitt ansvar för att göra de små sakerna. Det är i vardagen de flesta av oss lever huvuddelen av våra liv, om nu någon glömt det. Att växa i tro, det tror jag är att se varje vardaglig handling som en handling i kärlek. Den processen kan leda så längt som till Mongolliet!

Annonser