Idag publicerade Dagens Nyheter ett upprop från närmare 300 forskare inom historia och samhällsvetenskap där vi riktade skarp kritik mot den kampanjhistoria som de senaste tio åren fått starkt fäste i den svenska debatten. Redan i samband med att Göran Persson drog igång den s k upplysningskampanjen om förintelsen i slutet av 1990-talet var vi många som var djupt kritiska. Som ledamot av Vetenskapsrådets HS-råd hade jag sedan god insyn i de statliga uppdragen att forska om nazismens och kommunismens brott mot mänskligheten. Och jag var en av de forskare som deltog i den statliga finansierade forskningen kring SÄPO:s och den militära underrättelsetjänstens registrering av politiskt misshagliga personer. Jag har under hela denna period varit djupt kritisk till de oblyga försöken från regeringens sida att styra inte bara vad forskningen skall inriktas mot, utan även vad den skall komma fram till.

Jag vet inte hur många gånger under min uppväxt som jag fick veta av både vuxna och jämnåriga kamrater att kristendomen var ansvarig inte bara för Europas religionskrig utan också för USA:s krig i Vietnam, katolska kyrkans medlöperi i Spanien för att inte tala om nazismens förbrytelser. Kanske är det nästa kampanj från statens sida: ”Kristendomens brott mot mänskligheten”. Man behöver inte leta så länge för att hitta förfärligheter. Nästa steg måste vara islamismen, och sedan förstås kolonialismen och varför inte nationalismen, patriotismen och manschauvinismen. Staten har gett sig in på ett sluttande plan genom att instifta en myndighet vars uppgift det är att fostra unga människor i ”den rätta läran”. Tron att man kan informera bort värderingar är också naiv, risken är snarare att staten befäster människors ovilja att lyssna på varandra. Sanningen är ju fastställd och auktoriserad.

Att hela tilltaget dessutom kom till genom att Göran Persson missförstått en undersökning om gymnasieelevers kunskap om förintelsen gör bara saken än mer märklig. Om det är något som nutidens barn och ungdomar läst fram och tillbaka i historieundervisningen under hela sin skoltid så är det 1900-talets europeiska krigshistoria. Däremot vet de mycket lite om äldre historia, om socialhistoria, religionshistoria och ekonomisk historia.

Grymheter begås av människor, inte av system. Att försöka förstå och förklara sådana grymheter genom att undersöka och analysera samspel mellan idéer, individer och system är en uppgift för oss som är forskare och akademiska lärare. Men vi kan alla försöka motverka den kunskapsmoralism som alltmer breder ut sig och vars syfte är att döma, fördöma och ställa till svars. Vill vi förändra samhället mot större medmänsklighet, försoning och fördragssamhet så är inte kunskapsmoralism rätta vägen.

 ”Den av eder som är utan synd, han kaste första stenen” Joh 8:7  

Annonser