Idag på morgonen var jag i det vackra radiohuset i Stockholm för att spela in ett samtal i programserien ”Teologiska Rummet”. Journalisten Göran Rosenberg, teologen Ola Sigurdson och jag samtalade med utgångspunkt i boken ”The stillborn God” av Mark Lilla. Temat rörde västerlandets sekularisering och relationen mellan religion och politik i framtida samhällen. Programmet kommer att sändas senare under våren.

Programledaren Peter Sandberg hävdade bestämt att statsvetenskap och teologi är helt åtskilda fält, varvid jag och Ola tittade på varann och sa att det tyckte inte vi. Men på samma sätt som sekulariseringens politik har inneburit en konstlad åtskillnad mellan religion och politisk offentlighet i många europeiska länder så har också vetenskaperna om dem hållits isär. I och med upplysningen fick den religiösa pluralismen politisk betydelse, den fick konsekvenser i form av makt. Samhällets styrning skulle inte längre påverkas av religiösa föreställningar då dessa ansågs privata.

Att hänvisa kristen tro till privata rum kan få till konsekvens att sekterism, inskränkthet och förtryck av enskilda människor legitimeras. Upp med argumenten på det offentliga bordet istället. Vi kan alla fundera kring hur rimligt det är att Plymouthbröderna vägrar teckna kollektivavtal eller att kräva att sjuåriga flickor skall skyla sitt huvud med en huvudduk i skolan. Sådana handlingar bör underkastas en förnuftig, respektfull men öppen diskussion. Radikal religion bör inte bli en ursäkt för att exkludera sig från samhället.

Annonser